• Toll Free: 1800-11-4424
  • Email us: support@jagograhakjago.com
  • Working Hours: 24hrs

View Complaint

  • Home
  • /
  • View Complaint

Consumer Complaint

Jago Grahak Jago, जागो ग्राहक जागो, Consumer Complaint, Consumer Awareness, Consumer Grievances, Consumer Rights in India

Jago Grahak Jago, जागो ग्राहक जागो, Consumer Complaint, Consumer Awareness, Consumer Grievances, Consumer Rights in India

Complaint ID: 9947459

Name of Consumer: sheetal sethhiya

City: surat

State: gujarat

Complaint Against: naaptol.com

Complaint In Detail:
Mene roti maker mangvaya tha jo defact nikla hai Mai 20-25 din se unko phone kar raha hu vapas koi reply deta hi nahi hai muje vo product vapas return karna hai so help me

Jago Grahak Jago, जागो ग्राहक जागो, Consumer Complaint, Consumer Awareness, Consumer Grievances, Consumer Rights in India